Skip to main content

Asun­to Oy Rau­han­ka­tu 17 A:n takuukorjauskysely

Talo­yh­tiön­ne lin­ja­sa­nee­rauk­seen kuu­lu­vien töi­den val­mis­tu­mi­ses­ta tulee kulu­neek­si kak­si vuotta.
Ohei­sel­la takuu­kor­jaus­ky­se­lyl­lä kar­toi­tam­me takuu­ai­ka­na havait­tu­ja kor­jaus­toi­men­pi­tei­tä vaa­ti­via puutteita.
Vas­taat­han kyse­lyyn vaik­kei puut­tei­ta oli­si havait­tu, kiitos!