Skip to main content

Toimitilasaneeraus 

Yri­tyk­sel­len­ne uudet toimitilat?

Toteu­tam­me yri­tyk­se­si toi­mi- tai tuo­tan­to­ti­lo­jen sanee­rauk­set ammat­ti­tai­dol­la. Olem­me toteut­ta­neet his­to­riam­me aika­na usei­ta toi­mi­ti­lo­jen kor­jaus- ja muutostöitä.

Meil­tä myös KVR-urakat! 

Laa­du­kas vai­ku­tel­ma asiak­kai­siin? Kes­kus­tel­laan yhdes­sä, mitä muu­tok­sia toi­mi­ti­lan­ne tarvitsevat.

Raken­nam­me tasok­kaat edus­tus­ti­lat yri­tyk­sel­le­si kustannustehokkaasti.

Oikeat tilat oike­aan käyttöön. 

Autam­me suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan oikean­lai­set toi­mi- tai/ja tuo­tan­to­ti­lat yri­tyk­sen­ne tehok­kuu­den parantamiseksi.