Skip to main content
Mehiläinen Uusikaupunki, Laxal referenssikohde
Mehiläinen Uusikaupunki, Laxal referenssikohde

Mehi­läi­nen Uusikaupunki 

Toteu­tim­me Mehi­läi­sen Uusi­kau­pun­gin toi­mi­pis­teen toi­mi­ti­lo­jen saneeraus‑, laa­jen­nus- ja muu­tos­työt kah­des­sa vai­hees­sa – ensim­mäi­ses­sa vai­hees­sa val­mis­tui uudet lää­kä­ri­kes­kuk­sen toi­mi­ti­lat tar­vit­ta­vin tila­muu­tok­sin, toi­ses­sa vai­hees­sa sanee­ra­sim­me ole­mas­sa ole­vat toimitilat.

  • Tila­muu­tok­set ja sanee­rat­ta­vat tilat yhteen­sä 850 m²

Koh­teen tyyppi: