Skip to main content
As Oy Stålarminkatu 2a Laxal referenssikohde
As Oy Stålarminkatu 2a Laxal referenssikohde

As Oy Stå­lar­min­ka­tu 2a 

Kah­den asuin­ker­ros­ta­lon tavoi­te­hin­tai­nen pro­jek­tin­joh­tou­ra­koin­ti, joka sisäl­si vesi­joh­to­jen uusin­nan, vie­mä­rei­den suki­tus­työn, kyl­py­huo­nei­den remon­toin­nin, säh­kö­jär­jes­tel­mien uusi­mi­sen sekä anten­ni- ja yleiskaapeloinnin.

  • Raken­nus­vuo­si: 1950
  • Raken­nuk­sia: 2kpl
  • Por­ras­käy­tä­vät: 2kpl
  • Ker­rok­set: 6.krs + poh­ja­ker­ros + ullakko
  • Huo­neis­tot: 45kpl
  • Lii­ke­huo­neis­tot: 5kpl

Koh­teen tyyppi: