Skip to main content

As Oy Kertunrivi 

Koh­tees­sa uusim­me käyt­tö­ve­si­joh­dot, vie­mä­rit ja säh­kön­ja­ke­lu­jär­jes­tel­mät huo­neis­to­kes­kuk­sil­le. Vesi- ja vie­mä­ri­joh­to­jen uusi­mi­sen yhtey­des­sä uusim­me huo­neis­to­jen mär­kä­ti­lo­jen laa­toi­tuk­set, vede­ne­ris­tyk­set ja kalus­teet. Myös läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät päi­vi­te­tään, toteu­tam­me talo­yh­ti­öön maa­läm­pö- ja PILP-jär­jes­tel­mät. Koh­de val­mis­tui Hel­mi­kuus­sa 2023. 

• Raken­nus­vuo­si: 1972
• Raken­nuk­sia: 1 kpl
• Asun­to­ja: 36 kpl
• Por­ras­huo­nei­ta: 3 kpl
• Sau­na­ti­lat: 1 kpl, alakerrassa
• Ker­ros­lu­ku: 4

Koh­teen tyyppi: