Skip to main content
As Oy Hämeenkatu 3B, Laxal Referenssi
As Oy Hämeenkatu 3B, Laxal Referenssi

As Oy Hämeen­ka­tu 3B 

Koh­tees­sa toteu­tet­tiin käyt­tö­ve­si­joh­to­jen, vesi­ka­lus­tei­den ja säh­kö­jär­jes­tel­mien uusi­mi­nen. Lin­ja­sa­nee­rauk­sen yhtey­des­sä asen­net­tiin LTO-jär­jes­tel­mä ja suun­ni­tel­tiin sekä toteu­tet­tiin kak­si uut­ta asun­toa talo­yh­tiön tiloihin.

  • Raken­nus­vuo­si 1967
  • Raken­nuk­sia 2 kpl
  • Ker­rok­sia 1+4–5 krs + ullak­ko (lii­ke­ti­la­ra­ken­nuk­ses­sa 1 kerros)
  • Por­ras­huo­nei­ta 2 kpl
  • Asun­to­ja 27 kpl
  • Lii­ke­huo­neis­to­ja 4 kpl

Koh­teen tyyppi: