Skip to main content

Palau­te­ky­se­ly | Asun­to Oy Turun Uudentuvankatu 

Olem­me saat­ta­neet lin­ja­sa­nee­raus­ko­ko­nai­suu­den loppuun
— talo­yh­tiön­ne put­ki­re­mont­ti on val­mis­tu­nut sovitusti.

Haluam­me kehit­tää toi­min­taam­me ja osak­kail­ta sekä asukkailta
tule­va palau­te on meil­le ensiar­voi­sen tär­ke­ää, kii­tos osal­lis­tu­mi­ses­ta­si palautekyselyyn! 

Kerääm­me kyse­ly­vas­tauk­set nimet­tö­mä­nä. Halu­tes­sa­si voit jät­tää vii­mei­seen viestikenttään
ter­vei­set nime­si tai asun­to­si nume­ron kera, myös yhtey­den­ot­to­pyyn­tö välit­tyy palau­te­lo­mak­keen kautta!

Vas­taat­han valit­se­mal­la sopi­vim­man vaihtoehdon:

1= vält­tä­vä
2= tyydyttävä
3= hyvä
4= kiitettävä
5= erinomainen

Mikä­li mikään vaih­toeh­to ei tun­nu sopi­val­ta, vas­tauk­sen voi jät­tää tyhjäksi.